Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

GClub83

Mô tả:

Tham gia thử sức và trải nghiệm

Fanpage:

---

Đội trưởng:

phybany

Tên viết tắt:

GC83

Ngày thành lập:

03 tháng 12 năm 2017

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

phybany

Slogan:

---

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

01206608559

Danh sách game thủ chờ duyệt:

---