Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

CyberCoreDotaGaming

Mô tả:

GIành chiến thắng

Đội trưởng:

lehuyhoang269

Tên viết tắt:

CCDG

Ngày thành lập:

28 tháng 11 năm 2017

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

lehuyhoang269

way12vong

Slogan:

AECyber

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

0916380353

Danh sách game thủ chờ duyệt:

kien1234769

ronalhinhdo