Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

Ending Team

Mô tả:

---

Fanpage:

---

Đội trưởng:

uchihasuseke153

Tên viết tắt:

EESAD

Ngày thành lập:

25 tháng 11 năm 2017

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

uchihasuseke153

Slogan:

PentaStyle

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

0969742000

Danh sách game thủ chờ duyệt:

---