Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

Fire Legend Generation

Mô tả:

A New Team

Fanpage:

---

Đội trưởng:

nguoingox2

Tên viết tắt:

FLN

Ngày thành lập:

22 tháng 11 năm 2017

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

nguoingox2

Slogan:

The Winner Is The Last

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

0934165271

Danh sách game thủ chờ duyệt:

---