Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

Royal Gaming 86

Mô tả:

những thành viên thân thiệt

Fanpage:

---

Đội trưởng:

binhyenms

Tên viết tắt:

Pyr

Ngày thành lập:

19 tháng 11 năm 2017

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

binhyenms

emcuamay0123

Slogan:

Nơi thể hiện đam mê

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

01646172595

Danh sách game thủ chờ duyệt:

satthu2000tk00