Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

No Alone

Mô tả:

---

Đội trưởng:

trantai47.lmht

Tên viết tắt:

NALE

Ngày thành lập:

13 tháng 11 năm 2017

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

trantai47.lmht

Slogan:

Vui là chính

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

0905257445

Danh sách game thủ chờ duyệt:

truongdung37na