Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

Super Star 102

Mô tả:

---

Fanpage:

---

Đội trưởng:

luanngo321

Tên viết tắt:

GOLOL

Ngày thành lập:

11 tháng 11 năm 2017

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

luanngo321

Slogan:

---

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

---

Danh sách game thủ chờ duyệt:

---