Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

Rising moon

Mô tả:

---

Fanpage:

---

Đội trưởng:

lozmoclong113

Tên viết tắt:

RST11

Ngày thành lập:

10 tháng 11 năm 2017

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

lozmoclong113

Slogan:

---

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

---

Danh sách game thủ chờ duyệt:

---