Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

Bread

Mô tả:

Đội nghiệp dư tham gia để trải nghiệm và nâng cao trình độ !

Fanpage:

---

Đội trưởng:

kaitoukid701

Tên viết tắt:

SPLY

Ngày thành lập:

08 tháng 11 năm 2017

Yahoo:

themlk12345

Danh sách thành viên chính:

kaitoukid701

garanlk

Slogan:

Be the Best

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

01627947714

Danh sách game thủ chờ duyệt:

thongle19

sonybeo2000

taidanglambai

thuandoan95