Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

Hệ Mặt Trời

Mô tả:

Không có gì nổi bật Muốn giao lưu

Fanpage:

---

Đội trưởng:

anhtuanhnt

Tên viết tắt:

Solar

Ngày thành lập:

08 tháng 11 năm 2017

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

anhtuanhnt

Slogan:

Chiếu sáng mọi nơi

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

01699345611

Danh sách game thủ chờ duyệt:

XoBuom