Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

Alien Water Death

Mô tả:

---

Fanpage:

---

Đội trưởng:

ngocthuan2004

Tên viết tắt:

AWDH

Ngày thành lập:

04 tháng 11 năm 2017

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

ngocthuan2004

Slogan:

Team LoL Gành Hào

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

0907075335

Danh sách game thủ chờ duyệt:

CHOCON02584