Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

MƯỜI XỨNG NÉT

Mô tả:

TEAM GỒM 5 THÀNH VIÊN , THẰNG NÀO CŨNG HAY

Fanpage:

---

Đội trưởng:

chjkhoe1355

Tên viết tắt:

MXN

Ngày thành lập:

02 tháng 11 năm 2017

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

chjkhoe1355

lienminhrd123

Slogan:

BẤT BẠI

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

0918910110

Danh sách game thủ chờ duyệt:

---