Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

Thái Phiên A6

Mô tả:

---

Fanpage:

---

Đội trưởng:

bommer456

Tên viết tắt:

HTSTM

Ngày thành lập:

02 tháng 11 năm 2017

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

bommer456

Slogan:

---

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

0905928905

Danh sách game thủ chờ duyệt:

taokuiketao9x

quocduytan

kaisoulnd