Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

FBAA

Mô tả:

---

Đội trưởng:

Great.Wind

Tên viết tắt:

ÂSAS

Ngày thành lập:

30 tháng 10 năm 2017

Yahoo:

ádas

Danh sách thành viên chính:

Great.Wind

Slogan:

DFAS

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

0987654321

Danh sách game thủ chờ duyệt:

hoangphucpham

dm.entet

yahoo.comtianh