Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

GCM Eagle

Mô tả:

VUI VẼ HÒA ĐỒNG

Fanpage:

---

Đội trưởng:

devidpham2013

Tên viết tắt:

2131

Ngày thành lập:

21 tháng 10 năm 2017

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

devidpham2013

Slogan:

vui vẻ hòa đồng

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

0781610245

Danh sách game thủ chờ duyệt:

Super.Neo