Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

Foxes

Mô tả:

...

Fanpage:

---

Đội trưởng:

Ahim.De_Famille

Tên viết tắt:

Foxxx

Ngày thành lập:

18 tháng 10 năm 2017

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

Ahim.De_Famille

Slogan:

NA

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

---

Danh sách game thủ chờ duyệt:

datnhox44