Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

Big Bang Wolves

Mô tả:

Gà Tập Sự :)

Đội trưởng:

nhoxhaman122

Tên viết tắt:

CCTK

Ngày thành lập:

09 tháng 10 năm 2017

Yahoo:

dvohoanghai

Danh sách thành viên chính:

nhoxhaman122

Slogan:

Sói Bùng Nổ

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

01692022753

Danh sách game thủ chờ duyệt:

---