Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

miky yared

Mô tả:

---

Fanpage:

---

Đội trưởng:

anhvietvn123

Tên viết tắt:

mxv

Ngày thành lập:

07 tháng 10 năm 2017

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

anhvietvn123

Slogan:

MXV

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

0973786419

Danh sách game thủ chờ duyệt:

---