Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

LG Bình Dương

Mô tả:

Đội Em Xin vào vui là chính Không có gì để giới thiệu ạ

Đội trưởng:

Vanl_gold

Tên viết tắt:

LGAE

Ngày thành lập:

01 tháng 10 năm 2017

Yahoo:

nguyentantrong1912

Danh sách thành viên chính:

Vanl_gold

Slogan:

Vui Là Chính

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

01646044479

Danh sách game thủ chờ duyệt:

---