Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

Funny is 9

Mô tả:

GAMER Chung Thủy Nhất Net

Đội trưởng:

hoanqthih

Tên viết tắt:

Fis9

Ngày thành lập:

01 tháng 10 năm 2017

Yahoo:

hoangthinhst69

Danh sách thành viên chính:

hoanqthih

Slogan:

Choi Het Minh Vui Het Ga

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

01652983617

Danh sách game thủ chờ duyệt:

---