Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

Team gia kiệm

Mô tả:

a

Đội trưởng:

avatar20133

Tên viết tắt:

GKGK

Ngày thành lập:

28 tháng 09 năm 2017

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

avatar20133

Slogan:

quyết thắng

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

0974661751

Danh sách game thủ chờ duyệt:

---