Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

Củ Chuối Bé

Mô tả:

là một nhóm mê liên minh huyên thoại

Đội trưởng:

lovanxiena7

Tên viết tắt:

LBXA

Ngày thành lập:

26 tháng 09 năm 2017

Yahoo:

lovanxien1999

Danh sách thành viên chính:

lovanxiena7

Slogan:

vì tôi là game thủ gà

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

01675328625

Danh sách game thủ chờ duyệt:

---