Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

Biệt Đội Gà Bay

Mô tả:

---

Fanpage:

---

Đội trưởng:

missyou_1306

Tên viết tắt:

BDGB

Ngày thành lập:

26 tháng 09 năm 2017

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

missyou_1306

Slogan:

Vui là chính giao lưu học hỏi là 10

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

---

Danh sách game thủ chờ duyệt:

nchibao