Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

Cao Đẳng Nghề

Mô tả:

gồm 5 thành viên chơi để vui

Đội trưởng:

Tiger.KFC

Tên viết tắt:

YHN

Ngày thành lập:

24 tháng 09 năm 2017

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

Tiger.KFC

Slogan:

vui là chính

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

01629202188

Danh sách game thủ chờ duyệt:

nchibao