Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

Death Song Key

Mô tả:

Đây là team đấu giải net và muốn tham gia với cấp bậc cao hơn ,để phát triển tài năng của team giúp team đoàn kết

Fanpage:

---

Đội trưởng:

tienadu123

Tên viết tắt:

DSKey

Ngày thành lập:

19 tháng 09 năm 2017

Yahoo:

huymvchanel

Danh sách thành viên chính:

tienadu123

minato203

Slogan:

Winer Winer Chicken dinner

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

0938529227

Danh sách game thủ chờ duyệt:

---