Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

SKT T1 Lương Sơn

Mô tả:

Thánh gank taem

Fanpage:

---

Đội trưởng:

nanhiv

Tên viết tắt:

SKT3

Ngày thành lập:

19 tháng 09 năm 2017

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

nanhiv

Slogan:

Vui là chính

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

01675449338

Danh sách game thủ chờ duyệt:

nhokthang0159

quygom1990

tomladaica2011