Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

TN2NH

Mô tả:

---

Fanpage:

---

Đội trưởng:

daicanghiamap

Tên viết tắt:

TN2VT

Ngày thành lập:

19 tháng 06 năm 2017

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

daicanghiamap

bacbaso333

Slogan:

TN tututu

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

01284489015

Danh sách game thủ chờ duyệt:

01676838779bn