Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

qửqwrqt

Mô tả:

deo co j

Đội trưởng:

TwistedFate165

Tên viết tắt:

qưeq

Ngày thành lập:

17 tháng 06 năm 2017

Yahoo:

rtqweqrtqwe

Danh sách thành viên chính:

TwistedFate165

Slogan:

qưeqwrtqwer

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

01653555590

Danh sách game thủ chờ duyệt:

---