Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

Không Bỏ Cuộc Gaming

Mô tả:

---

Fanpage:

---

Đội trưởng:

nhockhun351

Tên viết tắt:

KBCG

Ngày thành lập:

16 tháng 06 năm 2017

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

nhockhun351

Slogan:

---

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

---

Danh sách game thủ chờ duyệt:

gioidiendk11234

chungbau54

duyvanhieu