Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

Team Fri3nd

Mô tả:

Vui vẻ hòa đồng

Fanpage:

---

Đội trưởng:

TMT.SuRo

Tên viết tắt:

SUBO

Ngày thành lập:

16 tháng 06 năm 2017

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

TMT.SuRo

Slogan:

Team Fri3nd

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

01202428329

Danh sách game thủ chờ duyệt:

chungbau54

fc_hien_2014