Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

Master Gamming

Mô tả:

1 lũ trẻ trâu

Đội trưởng:

shock_9x

Tên viết tắt:

Mas1

Ngày thành lập:

15 tháng 06 năm 2017

Yahoo:

kienngatq

Danh sách thành viên chính:

shock_9x

Slogan:

Thắng là trên hết

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

0964342555

Danh sách game thủ chờ duyệt:

chungbau54