Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

TaiwanDemacia

Mô tả:

We are from Taiwan

Fanpage:

---

Đội trưởng:

masour01

Tên viết tắt:

oTWDo

Ngày thành lập:

13 tháng 06 năm 2017

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

masour01

Slogan:

Play for fun

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

0932342376

Danh sách game thủ chờ duyệt:

handsometho