Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

POCKY ONE

Mô tả:

---

Fanpage:

---

Đội trưởng:

calvinklein1999

Tên viết tắt:

PCKO

Ngày thành lập:

13 tháng 06 năm 2017

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

calvinklein1999

huy132006

Slogan:

---

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

01223622606

Danh sách game thủ chờ duyệt:

othanhtieno

hungthien1f

hanongtan