Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

You Should Surrender

Mô tả:

---

Fanpage:

---

Đội trưởng:

NuSinhDuyenDang

Tên viết tắt:

YSS

Ngày thành lập:

13 tháng 06 năm 2017

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

NuSinhDuyenDang

Slogan:

Bấm

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

0868930711

Danh sách game thủ chờ duyệt:

truongvan1134