Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

taynguyenpleiku

Mô tả:

Team gồm các thành viên ở phường Phù Đổng, Tp.pleiku, Gia Lai

Fanpage:

---

Đội trưởng:

dhq1080

Tên viết tắt:

layku

Ngày thành lập:

11 tháng 06 năm 2017

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

dhq1080

Slogan:

phudong

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

0918050823

Danh sách game thủ chờ duyệt:

---