Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

Thiên Ân Com

Mô tả:

tập chơi hihi

Fanpage:

---

Đội trưởng:

omr.kiokio

Tên viết tắt:

TACCC

Ngày thành lập:

10 tháng 06 năm 2017

Yahoo:

Longpham31

Danh sách thành viên chính:

anhxin0701

omr.kiokio

kemkik849

kupin_lxag

haigoviplxag45

Slogan:

Tiếp thu tinh hoa nhân loại

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

0932842881

Danh sách game thủ chờ duyệt:

---