Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

Phương Sơn Chào Mọi Người

Mô tả:

---

Đội trưởng:

tavanchuc

Tên viết tắt:

PSNS

Ngày thành lập:

09 tháng 06 năm 2017

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

tavanchuc

Slogan:

PS

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

0982417075

Danh sách game thủ chờ duyệt:

quanganhhg2000