Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

Thảo Minh Team

Mô tả:

---

Đội trưởng:

anhyeuembeheo

Tên viết tắt:

TM2

Ngày thành lập:

08 tháng 06 năm 2017

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

anhyeuembeheo

kh0vjyeu

Slogan:

---

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

0964164125

Danh sách game thủ chờ duyệt:

---