Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

SIS Center

Mô tả:

---

Fanpage:

---

Đội trưởng:

G.Sand.Dark

Tên viết tắt:

SISD3

Ngày thành lập:

28 tháng 04 năm 2017

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

G.Sand.Dark

Slogan:

---

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

01687401508

Danh sách game thủ chờ duyệt:

---