Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

AssassinT1

Mô tả:

---

Fanpage:

---

Đội trưởng:

thaonhi0002

Tên viết tắt:

AST1

Ngày thành lập:

27 tháng 04 năm 2017

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

thaonhi0002

Slogan:

AssassinT1

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

0938360829

Danh sách game thủ chờ duyệt:

---