Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

TVang

Mô tả:

---

Fanpage:

---

Đội trưởng:

kenmano

Tên viết tắt:

LolQ

Ngày thành lập:

27 tháng 04 năm 2017

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

kenmano

phumanila

xMrDraCuLa

rongviet96

SOS.BMT

Slogan:

---

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

0974295921

Danh sách game thủ chờ duyệt:

gangznamstyle