Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

KTIN55

Mô tả:

---

Fanpage:

---

Đội trưởng:

A6_Vic

Tên viết tắt:

KTI55

Ngày thành lập:

16 tháng 01 năm 2014

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

A6_Vic

Slogan:

vui là chính

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

0672721729

Danh sách game thủ chờ duyệt:

K11.BoDissSoAi

anhyeuem203040

SonGoTeen

nhok_yeu98

Batman.M.A.N

chutichxa9x

natsu005h

Awesome2358

azubu1208

atuan181992bmt2