Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

Five Musketeers

Mô tả:

---

Đội trưởng:

gamedinhcao

Tên viết tắt:

F5M

Ngày thành lập:

24 tháng 01 năm 2014

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

gamedinhcao

daithinh

thanchet5985

long5985

anhandoiem21

taikhoangbimat

Slogan:

---

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

0925049933

Danh sách game thủ chờ duyệt:

thr3ekid_133

saolozwa123