Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

Fly To LOve

Mô tả:

---

Fanpage:

---

Đội trưởng:

newherods

Tên viết tắt:

FTL

Ngày thành lập:

24 tháng 01 năm 2014

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

newherods

Slogan:

---

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

---

Danh sách game thủ chờ duyệt:

---