Thông tin chi tiết đội

Tên đội:

Taipei Assasin

Mô tả:

Toyz LizBall BeBe Mistake Stanley

Fanpage:

---

Đội trưởng:

geojimal1994

Tên viết tắt:

TPA

Ngày thành lập:

24 tháng 01 năm 2014

Yahoo:

---

Danh sách thành viên chính:

geojimal1994

Slogan:

Giết

Giải đấu đang tham gia:

Điện Thoại:

---

Danh sách game thủ chờ duyệt:

kents003

thr3ekid_133

roni200437

saolozwa123

takienguyen01