Quy định phỏng vấn dành cho  Đội/ Vận động viên 

Vietnam Championship Serie A 

 

- Các đơn vị chính thức được quyền phỏng vấn các Đội/Vận động viên giải đấu VCS A là trang Thể Thao Điện Tử (ttdt.vn), Vietnam eSports TV (vetv.vn), Lienminh360.vn. Các Cơ quan báo chí/ Đơn vị khác muốn thực hiện phỏng vấn, lấy hình các Đội/Vận động viên phải thông qua sự đồng ý của Ban tổ chức giải VCS A. Vì vậy các Đội/Vận động viên muốn trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí khác phải có thông báo trước đến Ban tổ chức giải.

- Quản lý đội/ Huấn luyện viên/ Đội trưởng của đội có trách nhiệm trả lời phỏng vấn Cơ quan báo chí/ Đơn vị bảo trợ thông tin khi được đề nghị phỏng vấn. Quản lý đội/ Huấn luyện viên/ Đội trưởng của đội có thể ủy thác cho các thành viên khác trong đội trả lời phỏng vấn.

  • Trước ngày thi đấu: Đơn vị bảo trợ thông tin/ Cơ quan báo chí  được quyền phỏng vấn các Đội/ Vận động viên trước ngày thi đấu. Tuy nhiên, cho đến trước giờ thi đấu 12 tiếng, các đội có quyền từ chối phỏng vấn.
     
  • Sau trận đấu: Đơn vị bảo trợ thông tin/ Cơ quan báo chí được quyền phỏng vấn các Đội/ Vận động viên ngay sau khi trận đấu kết thúc. Sau trận đấu, các đội bắt buộc phải cử ít nhất một thành viên đại diện cho đội để trả lời phỏng vấn  (nếu nhận được đề nghị của đơn vị báo chí). Thời gian tối đa cho mỗi lần phỏng vấn là 30 phút.

- Khi có yêu cầu của người được phỏng vấn, người phỏng vấn phải gửi trước câu hỏi hoặc nói rõ yêu cầu, nội dung để người được phỏng vấn chuẩn bị. Trường hợp cần phỏng vấn trực tiếp, không có sự thông báo trước thì phải được người trả lời phỏng vấn đồng ý.

 

Vi phạm

Hình phạt dành cho đội

Vi phạm quy định phỏng vấn

Theo quyết định của Ban tổ chức:

- Cảnh cáo bằng biên bản.

- Trừ tiền thưởng 500.000đ – 7.500.000đ