ĐIỀU KHOẢN THAM DỰ GIẢI ĐẤU
MOUNTAIN DEW CHAMPIONSHIP SERIES

Điều khoản tham dự giải đấu Mountain Dew Championship Series (gọi tắt là MDCS) này được thiết lập và chính thức có hiệu lực theo ngày được liệt kê ở phần ký kết giữa Ban tổ chức (BTC) giải đấu và Quản lý Đội tuyển Thể thao điện tử.

 1. MỤC ĐÍCH
  1. Hoàn cảnh. Mô tả hoàn cảnh giải đấu, xác định Đội tuyển và các Thành viên trong đội.
  2. Mục tiêu của các bên. Đội tuyển phải đạt tiêu chuẩn để tham dự một hoặc nhiều cuộc thi, giải đấu hoặc trận đấu được bảo lãnh bởi BTC giải đấu và Quản lý Đội tuyển có mong muốn sự cho phép của BTC giải đấu để Đội tuyển đó được phép tham dự các giải đấu trên.
    
 2. QUYẾT ĐỊNH CHO PHÉP THAM DỰ
  1. Cấp quyền tham dự. Dựa theo các điều khoản của hợp đồng này, bắt đầu ngay và sau khi ngày hiệu lực và cho đến khi hợp đồng hết hạn hoặc bị hủy bỏ, BTC giải đấu sẽ cho phép Quản lý Đội tuyển quyền cố định để Đội tuyển có thể tham dự giải đấu. Theo đó, Quản lý Đội tuyển phải cam kết thực hiện các ràng buộc được liệt kê trong hợp đồng, bao gồm các ràng buộc và nghĩa vụ liệt kê trong Phụ Lục A.
  2. Tuân thủ Luật thi đấu của giải MDCS.  Sau đây, Quản lý Đội tuyển sẽ đồng ý tuân thủ và ràng buộc bởi luật thi đấu của MDCS trong toàn bộ thời gian mà hợp đồng này (a) có hiệu lực.
  3. Thăng, giáng hạng và truất quyền thi đấu. Quản lý Đội tuyển thừa nhận rằng các suất thi đấu tại các giải đấu MDCS được trao đi dựa theo kết quả thi đấu và các đội đều phải tuân thủ luật thăng, giáng hạng và truất quyền thi đấu dựa theo Bộ luật thi đấu; (b) Đội tuyển, bao gồm các Thành viên và Quản lý đội phải tuân thủ các án phạt, khoản phạt tiền và/hoặc phạt truất quyền thi đấu hợp lý và cần thiết nhằm duy trì tính minh bạch của bộ môn Liên Minh Huyền Thoại và giải đấu của bộ môn này.
  4. Điều khoản xét duyệt tuyển thủ. Tuyển thủ sẽ không được phép tham dự bất cứ trận đấu nào, trừ trường hợp Quản lý Đội tuyển đã hoàn tất và giao nộp bản hợp đồng lao động của tuyển thủ và các giấy tờ cần thiết trước khi trận đấu bắt đầu.
  5. Tên đội. Tên của mỗi đội sẽ không được phép chứa hơn một thương hiệu sản phẩm. Trong đó, tên của Quản lý Đội tuyển, nếu được dùng làm tên đội, cũng sẽ được tính là tên một thương hiệu sản phẩm. Trái lại, Quản lý Đội tuyển có thể sử dụng tên của một hình tượng linh vật trong phần tên đội trong trường hợp hình tượng linh vật đó phải không gắn kết với bất cứ tên thương hiệu hoặc tên đội nào đã đăng ký trước đó.
    
 3. NGHĨA VỤ CỦA QUẢN LÝ ĐỘI TUYỂN
  1. Hoạt động giải đấu. Quản lý Đội tuyển sẽ yêu cầu các Thành viên hoạt động thi đấu, bao gồm việc Huấn luyện viên phải có mặt, trong tất cả các giải đấu và sự kiện được thực hiện bởi hoặc tổ chức cho BTC giải đấu và đã được thông báo đến Quản lý Đội tuyển theo lịch trình và lịch cập nhật chính thức, qua các đợt thông báo.
  2. Hoạt động quảng bá. Quản lý Đội tuyển sẽ yêu cầu các Thành viên và huấn luyện viên tham gia, theo như yêu cầu và dựa trên nguồn kinh phí của BTC giải đấu, trong một số hoạt động tài trợ, quảng bá và quảng cáo  hợp lý được bảo trợ BTC giải đấu.
  3. Hoạt động tài trợ Đội tuyển. Tất cả các hợp đồng tài trợ phải được xét duyệt bởi BTC giải đấu trừ khi các hoạt động tài trợ đó được cho phép trong Phụ Lục A và chỉ cần gửi thông báo trước đó. Tất cả các hoạt động tài trợ bị nghiêm cấm sẽ được không cho phép theo Phụ Lục A.
  4. Hoạt động stream và các sự kiện ngoài giải đấu. Quản lý Đội tuyển sẽ cam kết rằng, trong suốt thời gian hiệu lực của Hợp đồng này, các Thành viên và huấn luyện viên Đội tuyển sẽ không tham gia các hoạt động sự kiện ngoài giải đấu hoặc thi đấu cho các giải đấu, hoạt động trình diễn, sự kiện, trận đấu của Liên Minh Huyền Thoại hoặc các trò chơi điện tử khác  trên toàn thế giới mà không có chấp thuận bằng văn bản bởi BTC tổ chức cho mỗi đợt tham dự, ngoại trừ các giải đấu, hoạt động trình diễn hoặc hoạt động quảng bá được bảo trợ bởi BTC tổ chức. Họ có quyền stream hoặc chơi các trò chơi một cách cá nhân nhưng không được tham gia các hoạt động có tài trợ.
  5. Giữ hình ảnh và uy tín. Quản lý Đội tuyển phải cam kết, và yêu cầu các Thành viên và Quản lý Đội tuyển phải cam kết, không thực hiện các hành vi giao tiếp, thể hiện đối với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào thông qua hình thức trực tuyến hoặc diễn đàn công cộng, hoặc có hoạt động dễ dàng dẫn đến những hậu quả về ngôn từ, bình luận hoặc hành vi gây tai tiếng hoặc mất uy tín của BTC giải đấu hoặc các đơn vị có liên quan, hoặc bất cứ nhân sự, nhân viên, giám đốc, nhân viên ban tổ chức, cổ đông, nhà tài trợ hoặc nhà đầu tư của BTC giải đấu và các đơn vị có liên quan.
    
 4. THÙ LAO VÀ BỒI THƯỜNG
  1. Tiền thù lao cơ bản. Theo điều khoản và điều kiện trong Hợp đồng và mẫu đơn các Thành viên chịu thuế của BTC giải đấu nhận được, BTC sẽ chi trả cho Quản lý Đội tuyển khoản tiền quy định trong Phụ Lục A theo những thời điểm được liệt kê trong Phụ Lục A. Quản lý Đội tuyển phải cam kết sẽ chi trả cho các Thành viên những khoản tiền được áp dụng theo Hợp đồng lao động tuyển thủ, nhưng chỉ theo mức tối thiểu, khoản tiền thù lao tối thiểu của Thành viên Đội tuyển.
  2. Tiền giải đấu. Nếu như BTC giải đấu quyết định, dựa trên quyết định độc lập của BTC, cung cấp tiền giải cho một giải đấu, Quản lý Đội tuyển phải tuân thủ việc nhận tiền giải đó dựa trên thành tích thực tế của Đội tuyển, theo như luật thi đấu được áp dụng cho Giải đấu đó.
  3. Thuế.
  4. Tiền khấu trừ và thu giữ. Điều khoản về tiền khấu trừ và thu giữ sẽ không chịu ảnh hưởng bởi bất cứ điều khoản nào trái ngược lại trong hợp đồng này. Tiền phạt bởi BTC giải đấu (a) đối với Quản lý Đội tuyển khi vi phạm Luật thi đấu, hoặc (b) đối với một Thành viên hoặc Quản lý Đội tuyển khi vị pham Luật thi đấu, sẽ bị khấu trừ khỏi các khoản chi trả theo quy định được mà Quản lý phải tuân thủ trong Hợp đồng này.
    
 5. ĐIỀU KHOẢN VÀ QUYỀN HỦY HỢP ĐỒNG
  1. Điều khoản. Hợp đồng này sẽ tuân thủ theo Ngày ký kết tham dự giải đấu và sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi kết thúc giải đấu.
  2. Quyền hủy hợp đồng. Mỗi bên ký kết đều có quyền hủy bỏ Hợp đồng trong trường hợp bên còn lại vi phạm bất cứ điều khoản nào được quy định trong Hợp đồng mà không thể cứu vãn trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ khi có văn bản thông báo của bên không vi phạm.
    
 6. QUY ĐỊNH VỀ SỞ HỮU TÀI SẢN TRÍ TUỆ
  Quyền sở hữu tư liệu của BTC giải đấu. Quản lý Đội tuyển phải thừa nhận và cam kết rằng, với tư cách một bên là Quản lý Đội tuyển, và một bên là BTC giải đấu và tập thể BTC giải đấu, BTC giải đấu và tập thể BTC giải đấu có toàn quyền sở hữu đối với các tài liệu được cung cấp.

 

 

PHỤ LỤC A

Điều khoản giao dịch

Mục được ban hành:

Điều khoản/Cam kết

Khu vực

Việt Nam

Chi phí được BTC thanh toán cho Đội tuyển

Tiền thù lao cơ bản: Theo điều khoản hợp đồng, BTC sẽ chi trả cho Đội tuyển, bao gồm các vị trí như sau:

 • Quản lý Đội tuyển
 • Huấn luyện viên Đội tuyển
 • 5 Thành viên chính thức Đội tuyển
 • 1 Thành viên dự bị Đội tuyển

Tiền thù lao cho mỗi vị trí: 2.000.000 VNĐ/tháng

 

Điều khoản chi trả: Phí chi trả cho mỗi tháng sẽ được thanh toán theo những khoản được liệt kê phía dưới

 

Tiền giải: Ngân quỹ giải đấu (chưa xác định; tiền giải sẽ tùy thuộc vào kết quả thi đấu của Đội tuyển)

Yêu cầu về đội hình

Quản lý Đội tuyển phải duy trì trong đội của mình một Huấn luyện viên, 5 Thành viên thi đấu chính thức và tối thiểu một Thành viên dự bị trong mùa giải.

Thuế

Nếu tổng thu nhập của Quản lý, Huấn luyện viên hoặc Thành viên Đội tuyển trong tháng vượt quá mức được miễn giảm thuế thu nhập cá nhân, các cá nhân này phải tự chịu trách nhiệm chi trả khoản thuế này theo quy định của pháp luật.

Quy định tài trợ và các ngoại lệ

Cấm: Các quy định cấm dành cho Hợp đồng Tài trợ được liệt kê ở dưới đây (gọi là “Danh sách cấm Tài trợ”), và có thể được cập nhật bởi BTC giải đấu thông qua email:

 • Bất kỳ trò chơi điện tử hoặc nhà phát triển hoặc phát hành trò chơi điện tử
 • Bất kỳ dược phẩm được kê toa hoặc không bán công khai
 • Vũ trang, súng và đạn dược
 • Trang web có chủ đề hoặc có liên quan đến văn hóa phẩm đồi trụy
 • Sản phẩm thuốc lá
 • Sản phẩm có cồn hoặc độc hại bị Quản lý bởi pháp luật
 • Tổ chức kinh doanh được xác nhận là giả mạo hoặc bất hợp pháp hoặc bất cứ cá nhân hay tổ chức có vi phạm Điều khoản Sử dụng của sản phẩm Liên Minh Huyền Thoại
 • Bất cứ Đội, Quản lý hoặc tổ chức liên quan đến các điều liệt kê ở trên

 

Các mục được cho phép: Các Hợp đồng Tài trợ sau nằm trong hạng mục nhãn hàng được cho phép, có thể sẽ được bổ sung và chỉnh sửa bởi BTC và được thông báo qua email đến Quản lý Đội tuyển:

 • Máy tính
 • Thiết bị ngoại vi máy tính
 • Đối tác stream
 • Thiết bị tự động
 • Hàng không
 • Thiết bị điện thoại
 • Mạng điện thoại
 • Đồ uống không chứa cồn
 • Thực ẩm
 • Nhà hàng
 • Giày dép
 • Bệnh viện
 • Hàng tiêu dùng điện tử
 • Bảo hiểm
 • Hàng tiêu dùng
 • Hàng tiêu dùng thể thao
 • Cửa hàng bán lẻ

Trong trường hợp Đối tác Tài trợ có thể thuộc vào danh sách cấm lẫn danh sách cho phép thì hiệu lực từ “Danh sách cấm tài trợ” sẽ được ưu tiên xét duyệt.

Kinh doanh tài trợ và các vấn đề liên quan

Quản lý Đội tuyển có quyền chuyển nhượng hoặc quản lý hoạt động tài trợ hoặc các yếu tố của thương hiệu tài trợ của đội, cho bất cứ Đội tuyển chuyên nghiệp khác mà Quản lý này có liên kết