ĐIỀU LỆ GIẢI ĐẤU MOUNTAIN DEW CHAMPIONSHIP SERIES MÙA HÈ 2017


Điều 1. Mục đích - ý nghĩa

Đây là giải đấu chuyên nghiệp do công ty CP Phát triển Thể thao Điện Tử Việt Nam (VE) tổ chức nhằm lựa chọn ra các đội tuyển xuất sắc nhất Việt Nam.

 

Điều 2. Đối tượng tham dự giải

1. Đối tượng: 8 đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp được lựa chọn từ hệ thống giải đấu bán chuyên.

2. Điều kiện tham dự:

 • Các đội đều phải đã được đăng ký đội LMHT chuyên nghiệp với VE theo quy định của VIRESA.
 • Hoàn tất ký kết các hợp đồng và điều khoản tham dự giải đấu theo quy định của Ban tổ chức.

3. Đơn vị thi đấu:

Đội được xem là có đủ điều kiện nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:

 • Đội có tối thiểu 06 thành viên sống đủ 17 năm vào trước thời gian diễn ra trận đấu.
 • Số thành viên tối đa trong đội là 10.
 • Các thành viên chưa đủ yêu cầu về độ tuổi có thể đăng ký vào đội hình. Tuy nhiên các thành viên này sẽ không thể tham gia thi đấu cho đến khi đủ 17 tuổi.
 • Mỗi đội được phép có đăng ký tối đa 2 thành viên nước ngoài vào đội hình chính thức.

     

Điều 3.  CƠ CẤU Giải thưởng

Tổng giải thưởng là 800.000.000 VNĐ, chia đều cho các thứ hạng như sau:

Thứ hạng

Tiền thưởng (VND)

 

Thứ hạng

Tiền thưởng (VND)

1

250.000.000

5

70.000.000

 2

150.000.000

 6

60.000.000

 3

100.000.000

7

50.000.000

 4

80.000.000

8

40.000.000

 

Điều 4. Thời gian - địa điểm thi đấu

1. Thời gian: Các trận thi đấu diễn ra theo lịch thi đấu được thông báo hàng tuần.

2. Địa điểm thi đấu: Các đội thi đấu tại địa điểm do BTC quy định dưới sự giám sát của người phụ trách.

 

Điều 5. LUẬT THAY ĐỔI THÀNH VIÊN

Các đội trong giải đấu MDCS được phép sử dụng ba hình thức sau để thay đổi thành viên: (1) chuyển nhượng thành viên với các đội khác trong giải MDCS; (2) bổ sung thành viên tự do hoặc khai trừ thành viên chính thức (chưa thi đấu cho các đội khác hoặc đã kết thúc hợp đồng); (3) thay đổi trạng thái của các thành viên từ chính thức sang dự bị hoặc ngược lại.

1. Các quy định chung:

1.1 Vi phạm hợp đồng. Những thay đổi thành viên không được phép vi phạm bất cứ điều khoản nào trong “Quy định về quản lý đội và VĐV thi đấu TTĐT”. Người đại diện của đội khi chuyển nhượng hoặc sa thải thành viên cũng có trách nhiệm đảm bảo các điều khoản đã cam kết trước khi việc thay đổi này có hiệu lực.

1.2 Yêu cầu tối thiểu về đội hình. Những thay đổi thành viên này phải dựa trên nguyên tắc đảm bảo yêu cầu tối thiểu về đội hình bao gồm 05 thành viên chính thức và từ 01 đến 05 thành viên dự bị trong suốt giải đấu.

1.3 Bổ sung thủ tục. Tất cả các thay đổi thành viên đều phải được sự đồng ý của BTC thông qua “Đơn đề nghị thay đổi đội hình”.

1.4 Giới hạn thay đổi. Bất cứ người chơi nào rời khỏi hoặc bị sa thải khỏi đội hình thi đấu chính thức (vì bất cứ lý do gì) không được phép gia nhập lại đội cũ hoặc tham dự các giải đấu ở cấp độ thấp hơn bằng bất cứ hình thức nào trong thời gian 04 tuần kể từ khi việc thay đổi có hiệu lực.

 

2. Chuyển nhượng thành viên:

Một đội trong giải đấu MDCS có thể chuyển nhượng thành viên với các đội trong giải MDCS khác theo các quy định sau:

2.1 Số lượng. Không giới hạn số lượng thành viên tối đa được chuyển nhượng mỗi giai đoạn hoặc mỗi mùa giải. Tuy nhiên, một đội chỉ có thể lấy tối đa 02 thành viên của một đội khác.

2.2 Thời gian đăng ký. Các đội phải đăng ký thông tin chuyển nhượng trong thời gian quy định của BTC, cụ thể:

2.2.1 Thời gian bắt đầu nhận thông tin chuyển nhượng: 12/06/2017

2.2.2Thời gian kết thúc nhận thông tin chuyển nhượng: 28/07/2017

2.3 Thời gian hiệu lực. Sau khi được sự đồng ý của BTC, thông tin chuyển nhượng sẽ có hiệu lực sau tối đa 7 ngày kể từ thời điểm đó.

 

3. Bổ sung hoặc khai trừ thành viên tự do:

Một đội trong giải đấu MDCS có thể bổ sung hoặc khai trừ thành viên tự do theo các quy định sau:

3.1 Định nghĩa:

Thành viên tự do là bất cứ thành viên nào đủ điều kiện để tham dự giải đấu MDCS và thỏa mãn một trong các điều kiện sau: (a) chưa ký kết bất cứ hợp đồng nào với các đội khác; (b) đã bị sa thải khỏi một đội khác hoặc hết hạn hợp đồng cũ mà chưa gia hạn thêm. Thành viên trong trạng thái đang thỏa thuận hợp đồng vẫn được xem là thành viên tự do. Những thành viên tự do được quyền ký kết hợp đồng với các đội tham dự giải MDCS, cho đến khi những thành viên này đáp ứng các điều kiện tham gia giải đấu của BTC quy định.

3.2 Thời gian đăng ký. Các đội phải đăng ký thông tin bổ sung hoặc khai trừ thành viên tự do trong thời gian quy định của BTC, cụ thể:

3.2.1 Thời gian bắt đầu nhận thông tin bổ sung/khai trừ thành viên tự do: 12/06/2017

3.2.2 Thời gian kết thúc nhận thông tin bổ sung/khai trừ thành viên tự do: 28/07/2017

3.3 Thời gian hiệu lực. Sau khi được sự đồng ý của BTC, thông tin bổ sung hoặc khai trừ thành viên sẽ có hiệu lực sau tối đa 7 ngày kể từ thời điểm đó.

 

4. Thay đổi trạng thái thành viên:

Một đội trong giải đấu MDCS có thể thay đổi trạng thái của các thành viên chính thức thành dự bị hoặc ngược lại theo các quy định sau:

4.1 Sự cân đối. Khi một đội chuyển 1 thành viên từ dự bị sang chính thức, điều này có thể được xem như việc chuyển 1 thành viên khác từ chính thức sang dự bị, bởi vì mỗi đội chỉ có tối đa 05 thành viên chính thức trong đội hình thi đấu.

4.2 Quyền quyết định vị trí chính thức. Đại diện của đội có thể yêu cầu các thành viên chuyển từ chính thức xuống dự bị. Nếu người đại diện từ chối đề nghị (xem như quyết định sa thải thành viên đó) hoặc thành viên đó từ chối đề nghị, người đại diện có quyền xin đăng ký bổ sung các thành viên tự do vào đội hình dự bị theo các thủ tục đã trình bày ở trên.

4.3 Thay đổi trạng thái giữa các lượt trận.

Một đội được phép thêm hoặc loại game thủ giữa các trận đấu nhất định, nhưng phải báo trước sự thay đổi này cũng như trình lên các tài liệu liên quan cho trọng tài của giải đấu trước thời điểm giai đoạn cấm/chọn của trận đấu tiếp theo. Các đội có thể thay dự bị giữa các lượt trận trong các loại trận đấu sau:

4.3.1 Trận đấu chính thức

4.3.2 Trận đấu phụ

4.4 Thời gian đăng ký. Các đội phải đăng ký thông tin thay đổi trạng thái thành viên trong thời gian quy định của BTC, cụ thể:

4.4.1 Thời gian bắt đầu nhận thông tin thay đổi trạng thái thành viên: 07/06/2017

4.4.2 Thời gian kết thúc nhận thông tin thay đổi trạng thái thành viên: 13/08/2017

4.5 Thời gian hiệu lực. Sau khi được sự đồng ý của BTC, thông tin thay đổi trạng thái thành viên sẽ có hiệu lực sau ngày kết thúc nhận thông tin chuyển nhượng.

Điều 6. Thể thức thi đấu - Luật THI ĐẤU – HÌNH PHẠT - trọng tài - Cách tính điểm

1. Thể thức thi đấu:

1.1 Hình thức thi đấu: 5 vs 5.

1.2 Bản đồ: Summoner’s Rift.

1.3 Chế độ: Đấu giải.

1.4 Thể thức giải đấu:

 • Vòng bảng: Vòng tròn tính điểm 2 lượt (lượt đi và lượt về). Thể thức Best of 3
 • Vòng chung kết: 4 đội đứng đầu sau khi kết thúc vòng bảng. Thể thức thi đấu bậc thang Best of 5

1.5 Phiên bản: Phiên bản theo quy định của BTC.

1.6 Tài khoản thi đấu: sử dụng tài khoản do Ban tổ chức (BTC) cung cấp.

 

2. Luật thi đấu: Áp dụng luật thi đấu chính thức của bộ môn TTĐT Liên Minh Huyền Thoại bổ sung thêm các quy định dưới đây:

2.1 Các đội phải cung cấp đầy đủ những thông tin được yêu cầu để chuẩn bị cho công tác tổ chức. Nếu việc chậm trễ này làm ảnh hưởng đến công tác tổ chức, BTC có quyền loại đội vi phạm ra khỏi giải đấu và thay thế bằng đội khác.

2.2 Trong suốt quá trình thi đấu, các đội không được phép thay đổi tên đội, tên viết tắt và logo.

2.3 Việc thay đổi tên tài khoản thi đấu không thông qua sự đồng ý của BTC được xem như vi phạm.

2.4 Tối thiểu 6 thành viên (gồm 5 chính thức và 1 dự bị) của đội tham gia thi đấu phải mặc đồng phục và có mặt ở địa điểm thi đấu chỉ định trước 120 phút so với thời gian trận đấu bắt đầu. Các đội có mặt từ 119 phút cho đến 60 phút trước thời gian bắt đầu trận đấu hoặc không đủ 6 thành viên khi bắt đầu thi đấu đều được xem là vi phạm. Có mặt từ 59 phút trước thời gian bắt đầu trận đấu, đội bị xem là bỏ cuộc.

2.5 Các đội phải đăng ký đội hình thi đấu chính thức trước 60 phút so với thời gian trận đấu bắt đầu. Từ phút thứ 59 trước khi trận đấu bắt đầu, việc thay đổi thành viên thi đấu sau khi đã đăng ký sẽ bị xem là vi phạm.

2.6 Các đội đang tham gia thi đấu cho giải MDCS không được tham gia các giải đấu ở cấp độ thấp hơn như VCS B, Gcafe Cup, Esports Cup.... Đối với các giải đấu không thuộc hệ thống giải MDCS, các đội phải có sự đồng ý của BTC mới được đăng ký tham gia.

2.7 Các đội không được phép tự ý bỏ cuộc hay dời trận đấu trừ những trường hợp đặc biệt do BTC cho phép như sau:

2.7.1 Lý do khách quan: thiên tai, hỏa hoạn, cúp điện diện rộng …

2.7.2 Lý do chủ quan: không đủ đội hình tối thiểu gồm 5 thành viên thi đấu vì lý do sức khỏe (có giấy chứng nhận không thể vận động của bác sĩ chuyên khoa)

2.8 Huấn luyện viên trưởng

2.8.1 Mỗi đội có thể chỉ định một huấn luyện viên trưởng. Huấn luyện viên trưởng phải không là thành viên trong đội hình thi đấu chính thức, thành viên dự bị, thành viên của đội tuyển khác, chủ sở hữu đội tuyển, hoặc/và quản lý đội tuyển khác. Huấn luyện viên chỉ có quyền đại diện cho một tổ chức. Một huấn luyện viên có hợp lệ hay không sẽ hoàn toàn dựa vào quyết định từ BTC MDCS. Nếu huấn luyện viên không có mặt tại điểm thi đấu, đội tuyển sẽ phải nhận án phạt.

Trong trường hợp huấn luyện viên trưởng không thể chỉ đạo một trận đấu vì lý do khẩn cấp, quản lý đội có thể chỉ định một huấn luyện viên phụ để thay thế tạm thời. Huấn luyện viên tạm thời có thể là chính quản lý của đội tuyển đó. 

2.8.2 Huấn luyện viên trưởng (và phiên dịch viên) của đội được quyền vào khu vực thi đấu và thực hiện quá trình Cấm/Chọn cùng đội. Kết thúc quá trình Cấm/Chọn, Huấn luyện viên trưởng (và phiên dịch viên) phải lập tức rời khởi khu vực thi đấu. Một Huấn luyện viên trưởng chỉ được phép thực hiện quá trình Cấm/Chọn với một đội vào cùng thời điểm.

 

3. Hình phạt:

Vi phạm

Lần 1

Lần 2

Lần 3 trở đi

- Thay đổi tài khoản thi đấu (2.3)

- Vi phạm điểm danh/ Đi trễ (2.4)

 

Trừ tiền thưởng 2.500.000đ.

Trừ tiền thưởng 5.000.000đ.

Trừ tiền thưởng 7.500.000đ/lần.

- Thay đổi đội hình thi đấu trước giờ đấu từ phút 59 phút (2.5)

Cảnh cáo bằng biên bản

Trừ tiền thưởng 2.500.000đ.

Trừ tiền thưởng 5.000.000đ/lần.

- Thi đấu giải đấu cấp độ thấp hơn (2.6)

- Trừ tiền thưởng 5.000.000đ.

- Cấm thi đấu 1 tháng với các trận trong hệ thống giải đối với cá nhân vi phạm

- Trừ tiền thưởng 7.500.000đ.

- Cấm thi đấu 3 tháng với các trận trong hệ thống giải đối với cá nhân vi phạm

Loại đội khỏi giải đấu. Cấm thi đấu 12 với các trận trong hệ thống giải đối với cá nhân vi phạm

- Tự ý bỏ cuộc (2.7)

Theo quyết định của hội đồng trọng tài:

- Trừ tiền thưởng từ 5.000.000đ – 15.000.000đ.

- Cấm thi đấu từ 3 trận cho đến tối đa không quá 12 tháng.

- Loại khỏi giải đấu và tước bỏ toàn bộ giải thưởng.

 

4. Trọng tài và giám sát:

4.1 Tất cả trọng tài và giám sát giải đấu do công ty CP Phát triển Thể thao Điện Tử Việt Nam chỉ định.

4.2 Giám sát đội thi đấu sẽ có mặt tại nơi thi đấu để bảo đảm đội hình thi đấu chính thức trùng với đội hình thi đấu đã đăng ký với BTC và có quyền hạn xử lý tình huống, sự cố tương tự như trọng tài điều khiển trận đấu.

 

5. Cách tính điểm vòng bảng:

5.1 Đội thắng được 3 điểm. Đội thua 0 điểm.

5.2 Nếu xảy ra trường hợp 2 đội hoặc nhiều hơn 2 đội bằng điểm nhau. Thứ hạng của các đội sẽ được quyết định bằng những tiêu chí sau (ưu tiên theo thứ tự):

 • Thành tích đối đầu giữa các đội.
 • Hiệu số thắng thua ở các trận đối đầu giữa các đội.
 • Hiệu số thắng thua ở tất cả các trận vòng bảng.
 • Lượt đấu phụ.

5.2.1 Vòng đấu phụ giữa 2 đội sẽ quyết định bằng trận đấu Bo1.

5.2.2Vòng đấu phụ giữa 3 đội sẽ quyết định bằng bảng đấu vòng tròn có tính chỉ số thời gian (time-rating) Bo1.

5.2.3 Vòng đấu phụ giữa 4 đội sẽ quyết định bằng bằng đấu kép như hình bên dưới (Bo1).


5.2.4 Vòng đấu phụ giữa 5 đội sẽ quyết định bằng cách rút thăm ngẫu nhiên và đấu loại trực tiếp Bo1 như hình bên dưới