Tên đội Tên viết tắt Khu vực Thành viên Giải tham gia Gửi đề nghị
The Hacker THR Hà Nội 1 ---
Tuy Hòa Xa THPY1 TP Hồ Chí Minh 1 ---
GCM Eagle 2131 TP Hồ Chí Minh 1 ---
Team CyberOne TCO TP Hồ Chí Minh 1 ---
Foxes Foxxx TP Hồ Chí Minh 1 ---
Rampage A5R Đông Nam 1 ---
Homie Legend7 HL7 TP Hồ Chí Minh 1 ---
HV Generation HGa TP Hồ Chí Minh 3 ---
Vietnamexe VEX Đông Nam 3 ---
crazy blood Crb07 Tây Nam 5 ---
Super 222 Gaming S2G TP Hồ Chí Minh 2 ---
Big Bang Wolves CCTK Tây Nam 1 ---
Kilobyte Marines KOMs Hà Nội 1 ---
decade DCD Hà Nội 1 ---
miky yared mxv Hà Nội 1 ---
Dragon Ball Family DBF Hà Nội 1 ---
LG Bình Dương LGAE Đông Nam 1 ---
Funny is 9 Fis9 Tây Nam 1 ---
xeleseoti mtasv Tây Nam 1 ---
Team gia kiệm GKGK Đông Nam 1 ---