Tên đội Tên viết tắt Khu vực Thành viên Giải tham gia Gửi đề nghị
Dragon Ball Family DBF Hà Nội 1 ---
LG Bình Dương LGAE Đông Nam 1 ---
Funny is 9 Fis9 Tây Nam 1 ---
xeleseoti mtasv Tây Nam 1 ---
Team gia kiệm GKGK Đông Nam 1 ---
Củ Chuối Bé LBXA Tây Bắc 1 ---
Biệt Đội Gà Bay BDGB TP Hồ Chí Minh 1 ---
Bướm Đi Đêm ĐBLD Hà Nội 1 ---
Filter Kings FKS1 Đông Bắc 1 ---
AE Hưng yên VTM37 Miền Trung 1 ---
Cao Đẳng Nghề YHN TP Hồ Chí Minh 1 ---
boneym adpro TP Hồ Chí Minh 1 ---
Death Song Key DSKey TP Hồ Chí Minh 2 ---
SKT T1 Lương Sơn SKT3 Đông Bắc 1 ---
DzaiAiHaiHoaTan DAHHT Tây Nam 1 ---
SkyæLife SæL Miền Trung 1 ---
Riven 2002 Riven Miền Trung 1 ---
Team Tèo Em TTE Tây Nam 4 ---
ninh hòa war NHW Miền Trung 1 ---
MANCHESTER UNITED VO DOI NKB Miền Trung 1 ---