Tên đội Tên viết tắt Khu vực Thành viên Giải tham gia Gửi đề nghị
Fire Legend Generation FLN TP Hồ Chí Minh 1 ---
trẻ trâu team 6 5tptt Miền Trung 1 ---
Royal Gaming 86 Pyr Hà Nội 2 ---
xóm chùaKKK HKTTS Đông Nam 2 ---
No Alone NALE Miền Trung 1 ---
507A9 507A9 Hà Nội 1 ---
Super Star 102 GOLOL TP Hồ Chí Minh 1 ---
five tigers FTS1 TP Hồ Chí Minh 1 ---
VGT VGTT Đông Bắc 1 ---
Rising moon RST11 TP Hồ Chí Minh 1 ---
NTGamingggg NTGG Đông Bắc 1 ---
Team Tiger Gaming GCAT TP Hồ Chí Minh 1 ---
Bread SPLY TP Hồ Chí Minh 2 ---
Hệ Mặt Trời Solar Hà Nội 1 ---
Phú Thọ province Hiihi Đông Bắc 1 ---
Alien Water Death AWDH Tây Nam 1 ---
Sky Blue Power SBP Đông Bắc 1 ---
1 con mèo 1cm Hà Nội 1 ---
MƯỜI XỨNG NÉT MXN Tây Nam 2 ---
Thái Phiên A6 HTSTM Đà Nẵng 1 ---