Tên đội Tên viết tắt Khu vực Thành viên Giải tham gia Gửi đề nghị
five tigers FTS1 TP Hồ Chí Minh 1 ---
VGT VGTT Đông Bắc 1 ---
Rising moon RST11 TP Hồ Chí Minh 1 ---
NTGamingggg NTGG Đông Bắc 1 ---
Team Tiger Gaming GCAT TP Hồ Chí Minh 1 ---
Bread SPLY TP Hồ Chí Minh 2 ---
Hệ Mặt Trời Solar Hà Nội 1 ---
Phú Thọ province Hiihi Đông Bắc 1 ---
Alien Water Death AWDH Tây Nam 1 ---
Sky Blue Power SBP Đông Bắc 1 ---
1 con mèo 1cm Hà Nội 1 ---
MƯỜI XỨNG NÉT MXN Tây Nam 2 ---
Thái Phiên A6 HTSTM Đà Nẵng 1 ---
FBAA ÂSAS Đông Bắc 3 ---
POWERBOOM PEB Đông Nam 1 ---
TVQ TEAM TVQ TP Hồ Chí Minh 1 ---
FEEDER XOM LTDN TP Hồ Chí Minh 1 ---
Cloudy Sky CDS Đông Nam 2 ---
BH123 154a Tây Nam 1 ---
Hellokitty Gaming HKG9 TP Hồ Chí Minh 2 ---